Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn
 

Bestuur

Het bestuur van de ASVH wordt statutair gekozen in de Algemene Ledenvergadering en is momenteel als volgt samengesteld:

Voorzitter
Lucia van de Braak, Secretaris
Frits de Wilde, Penningmeester
Martijn Vosjan, Kaartlees Commissie
Erwin Deijk, Klassiekers Commissie
Margaret de Winter, Redactie Commissie