Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn
 

Wie zijn wij

ASVH staat voor Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn. Opgericht in 1974 met als doel het bevorderen van de autosport in zeer ruime zin. De ASVH is een vereniging van- en voor auto(sport)liefhebbers en houdt zich bezig met de organisatie van kaartleesritten, toertochten, behendigheidswedstrijden en andere auto(sport)evenementen voor een brede doelgroep.

De Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn (ASVH) is opgericht op 1 januari 1974 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 40073682.

ERE LEDEN:

– Dhr. J. Pater; mede-oprichter van de vereniging

– Dhr. A. Vloedgraven, overleden in 2010, benoemd op grond van bijzondere inzet

– Dhr. P.L. van der Veer, mede-oprichter van de vereniging en 45 jaar actief als bestuurslid

ACCOMODATIE:

De activiteiten van de ASVH vinden veelal plaats op de openbare weg in binnen- en buitenland. De ASVH heeft om die reden geen noodzaak voor een eigen accommodatie. Voor vergaderingen en de start- en finish van evenementen wordt veelal gebruik van de faciliteiten van Twents Partycentrum & Ribhouse "Noabers" te Hellendoorn.

STATUTEN:

Statuten ASVH
Statuten ASVH.pdf
Statuten ASVH
Statuten ASVH.pdfHUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Huishoudelijk Reglement ASVH
Huishoudelijk Reglement ASVH.pdf (117.41KB)
Huishoudelijk Reglement ASVH
Huishoudelijk Reglement ASVH.pdf (117.41KB)
PRIVACYBELEID:

Privacybeleid ASVH
Privacybeleid ASVH.pdf (23.73KB)
Privacybeleid ASVH
Privacybeleid ASVH.pdf (23.73KB)
Disclaimer

Met uiterste zorg werken wij aan de samenstelling en de inhoud van deze website.
Desalniettemin aanvaardt het bestuur van de ASVH geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de samenstelling en de inhoud van deze website danwel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan.

Er kunnen geen rechten, van welke aard dan ook, ontleend worden aan de samenstelling en de inhoud van deze website.
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder toestemming van het bestuur van de ASVH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het bestuur van de ASVH.

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover het bestuur van de ASVH geen controle heeft.

Het bestuur van de ASVH draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de informatiebronnen van derden.